Wednesday, October 12, 2011

Ringkasan Solat Jamak dan Qasar


Baginda bersabda, solat qasar itu adalah sedekah yang Tuhan telah
bersedekah kepadamu, maka terimalah sekalian kamu akan sedekah- Nya.
(Riwayat al-Nasa'i dan Abu Daud)

Perbezaan di antara Jamak dan Qasar ialah:
Jamak menghimpunkan dua solat yang tertentu dalam satu waktu yang
tertentu. Contohnya solat Zuhur dan Asar, atau solat Maghrib dan Isyak.
Qasar memendekkan rakaat solat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat (hanya
solat Isyak, Zuhur dan Asar sahaja yang boleh diqasarkan).


Berikut adalah ringkasan mengenai solat Jamak dan Qasar sebagai panduan
anda:
Panduan Dan Syarat Solat Qasar Dan Jamak
1. Solat Qasar
* Hukum Qasar
Harus berdasarkan kepada dalil berikut:
1. Al-Quran surah al-Nisa ayat 101, maksudnya;
Dan apabila kamu musafir di muka bumi, maka kamu tidaklah berdosa
mengqasarkan (memendekkan) solat jika kamu takut diserang oleh orang
kafir.
* Jarak Dibenarkan Qasar
Dua marhalah (lebih kurang 90 kilometer).
* Syarat Solat Qasar
1. Hendaklah pelayaran atau perjalanan itu diharuskan oleh syara.
2. Jarak perjalanan itu tidak kurang daripada dua marhalah (90
kilometer).
3. Berniat qasar di dalam takbiratul ihram.
4. Tidak berimam dengan orang yang solat tamam (sempurna/jemaah tempatan).
5. Hendaklah solat yang diqasarkan itu terdiri dari solat empat
rakaat.
2. Solat Jamak
* Pengertian
Makna Jamak ialah menghimpunkan.
*Solat Jamak terbahagi kepada 2:
1. Jamak Taqdim iaitu mengerjakan solat Zuhur dan solat Asar dalam
waktu Zuhur atau solat Maghrib dan solat Isya' dalam waktu Maghrib.
2.Jamak Ta'khir iaitu mengerjakan solat Zuhur dan solat Asar dalam
waktu Asar atau solat Maghrib dan solat Isya' dalam waktu Isya'.
* Syarat Solat Jamak
1. Solat Jamak Taqdim
i.Hendaklah bersolat secara tertib iaitu mendahulukan solat Zuhur
daripada solat Asar dan solat Maghrib daripada solat Isya'.
ii.Hendaklah niat Jamak Taqdim di dalam solat pertama sebelum salam
tetapi yang afdhalnya di dalam takbiratul ihram.
iii.Berturut-turut di antara solat yang dijamakkan itu.
iv.Berkekalan pelayaran atau perjalanan itu hingga takbiratul ihram
solat yang kedua.
v.Berkeyakinan adanya waktu solat yang pertama (Zuhur atau Maghrib)
berkekalan sehingga didirikan solat yang kedua (Asar atau Isya').
2. Solat Jamak Ta'khir
i.Hendaklah berniat jamak dalam waktu pertama iaitu Zuhur atau
Maghrib.
ii.Berkekalan pelayaran atau perjalanan hingga memberi salam solat
yang kedua.
* Niat Solat Jamak Dan Qasar
Jamak Taqdim:
a. Melakukan solat asar dalam waktu Zuhur
Lakukan solat zuhur 2 rakaat selepas itu di ikuti pula solat asar 2 rakaat.
Niat untuk solat zuhur ialah:
"Sahaja aku solat fardu zuhur 2 rakaat qasar dengan jamak takdim kerana
Allah Taala".
Niat untuk solat Asar:
"Sahaja aku solat fardu asar 2 rakaat qasar dengan jamak takdim kerana
Allah Ta'ala".
b. Melakukan solat Isyak dalam waktu Maghrib.
Niat untuk solat magrib:
"Sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat dijamakkan fardu isyak dengan
jamak takdim kerana Allah Ta'ala".
Niat untuk solat Isyak:
"Sahaja aku solat fardu isyak 2 rakaat qasar dijamakkan fardu magrib
dengan jamak takdim kerana Allah Tallah".
2. Jamak Ta'khir:
a. Melakukan solat zuhur dalam waktu asar.
Dengan syarat kita mesti niatkan dahulu dalam hati sebelum habis waktu
zuhur iaitu: "Aku nak jamakkan solat zuhur dalam waktu asar"
Lakukan solat asar 2 rakaat selepas itu di ikuti pula solat zuhur 2 rakaat.
Niat untuk solat Asar:
"Sahaja aku solat fardu asar 2 rakaat qasar dengan jamak takhir kerana
Allah Taala".
Niat untuk solat Zuhur:
"sahaja aku solat fardu zuhur 2 rakaat qasar dengan jamak takhir kerana
Allah Talla".
b. Melakukan solat Maghrib dalam waktu Isyak.
Dengan syarat kita mesti niatkan dahulu dalam hati sebelum habis waktu
Maghrib:
Aku nak jamakkan solat Maghrib dalam waktu Isyak"
Lakukan solat Isyak 2 rakaat selepas itu di ikuti pula solat Maghrib 3
rakaat.
Solat Maghrib tidak boleh diqasarkan (dipendekkan). Ia tetap 3 rakaat.
Niat untuk solat Isyak:
"Sahaja aku solat fardu isyak 2 rakaat qasar dijamakkan fardu magrib
dengan jamak ta'khir kerana Allah Tallah".
Niat untuk solat Maghrib:
"Sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat dijamakkan fardu isyak dengan
jamak ta'khir kerana Allah Talla".
* Peringatan:
1. Solat Subuh tidak boleh dijamak dan diqasarkan.
2. Jika berhenti di sesebuah tempat, tempoh yang dibenarkan untuk
melakukan Jamak dan Qasar hanya 3 hari dan 2 malam sahaja. Jika lebih,
perlu bersolat seperti biasa (solat sempurna/tam)
Pendapat tersebut kurang tepat. Sila perhatikan syarat-syarat yang
membolehkan seseorang itu melakukan Jamak dan Qasar. Jika dia telah
memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, dia layak melakukan jamak
tersebut. yang pentingnya, dia tidak menetap/tinggal di kampung halamannya
itu. Ringkasnya, dia tidak bermuqim atau bermastautin di tempat tersebut.
Sebagai contoh, seseorang yang dilahirkan di Kluang, Johor dan bekerja di
Putrajaya (menetap di Putrajaya), apabila dia pulang ke Kluang (balik
bercuti), dia layak untuk melakukan Jamak dan Qasar di Kluang dengan
syarat tidak melebihi tempoh 3 hari dan 2 malam ketika berada di Kluang.
Selepas tempoh tersebut, dia sudah tidak layak untuk melakukan Jamak dan
Qasar tersebut. wallahu 'alam.

1 comment:

  1. Saya ada dengar Dari ustaz yg mengajar disurau tempat saya ...APA bila sesorang yg telah tahu berapa lama dia akan tinggal disatu tempat iaini melebihi tiga hari maka bila tiba sahaja tempat yg dituju maka luput solat jamak Dan qasar betul ka ?

    ReplyDelete